Strona główna
Aktualności
Zarząd oddziału
Reproduktory
Szczenięta
Hodowle
Galeria
Archiwum
ZOOPSYCHOLOG
Plan Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Członków Oddziału Inowrocławskiego ZKwP
w dniu 25 marca 2014 r.
Termin zebrania godz. 17.00 i 17.15
Miejsce: 88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 25

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, prezydium oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności w 2013 r.:
- Zarządu Oddziału - przewodnicząca Zarządu Oddziału – Krystyna Wielewska,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej - zastępca przewodniczącej ds. hodowlanych – Jakub Badowski,
8. Sprawozdanie finansowe - skarbnik – Irena Kruza.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Rosiński.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego - rzecznik przy Sądzie Koleżeńskim – Maria Siedlińska.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.