Strona główna
Aktualności
Zarząd oddziału
Reproduktory
Szczenięta
Hodowle
Galeria
Archiwum
ZOOPSYCHOLOG
Porządek walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego członków oddziału:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału w 2012 (Krystyna Wielewska) oraz Oddziałowej Komisji Hodowlanej (Jakub Badowski).
8. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.(Irena Kruza).
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (Ryszard Rosiński).
10. Sprawozdanie Rzecznika Sądu Koleżeńskiego (Maria Siedlińska).
11. Sprawozdanie z okresu kadencji 2010-2012 (Krystyna Wielewska).
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego- zgłaszanie kandydatów.
15. Powołanie komisji skrutacyjnej.
16. Wybór na okres kadencji:
- członków Zarządu Oddziału,
- członków Komisji Rewizyjnej,
- członków Sądu Koleżeńskiego,
- delegata i zastępcy na Zjazd ZKwP.
17. Uchwalenie preliminarza na rok bieżący.
18. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
19. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.